Tags » egzistencijalizam

Posts
Istraživanja pokazuju da osobe u trenutku pokušaja suicida osjećaju jaku ambivalenciju, odnosno neodlučnost (Daigle, 2005, prema Worchel i Gearing, 2010). Takođe, kod mnogih ljudi, suicidalne krize su prolazne, pa oni često zahvaljuju osobama k (More)
pozitivnapsihologija wrote: EGZISTENCIJALNI NAMĆOR (PRVI ČIN)
Drama o apsurdu postojanja i hipertrofiji ega na račun superega Lica: Pol Ekendorf (filozof, 51 godina) Sigmund Alper (teolog, 62 god.) Lana Verlen (matematičarka, 35 god.) Hans Gustafson (klinički psiholog, 27 god.) Hemfri Šulc (More)
Skip to toolbar